Categories
Aktualności

I Międzynarodowe spotkanie szkoleniowe – Warszawa

W ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” w dniach 25-29.06.2021 roku odbyło się I Międzynarodowe spotkanie szkoleniowe. 

 

Spotkanie w Warszawie rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wizyta miała na celu poznanie przez partnerów historii, kultury kraju organizatora szkolenia. Grupa pod opieką przewodnika miała okazję poznać historię Powstania Warszawskiego oraz szerszy kontekst historyczny II Wojny Światowej. Uczestnicy mieli okazję do zrobienia fotografii niezwykle ciekawych zbiorów z tamtego okresu, a także zebrali niezwykle przydatne materiały, które będą mogli wykorzystać na lekcjach
w swoich placówkach. Wieczorem uczestnicy z naszej organizacji spotkali się na kolacji, część osób z instytucji partnerskich była na spektaklu w teatrze Capitol, a część odpoczywała w hotelu.

W niedzielę, 27. 06. 2021 o godzinie 9.00 rozpoczęły się pierwsze szkolenia.

Tematy szkoleń:

  • Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela 
  • Aktywizujace metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków
  • Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi

Zajęcia spotkały się z wielkim zainteresowaniem i aktywnością uczestników, którzy z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyli w szkoleniach. Poza częścią teoretyczną każde ze szkoleń miało część warsztatową, co było okazją do pracy w grupach, w róznych konfiguracjach i wymiany doświadczeń uczestników z różnych krajów.

Wieczorem instytucja goszcząca zaprosiła wszystkich na wspólną kolację w Śródmieściu Warszawy, gdzie uczestnicy mieli okazję skosztowania kuchni polskiej. Była to również dobra okazja do lepszego poznania się partnerów i dalszej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W poniedziałek, 28. 06. 2021 o godzinie 9.00 kontynuowaliśmy szkolenia:

  • Kierowanie placówką edukacyjną
  • Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie 

I tym razem zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością. Po zakończeniu grupa jeszcze przez długi czas dyskutowała, wymieniała się doświadczeniami i zadawała prowadzącym wiele, wiele pytań. Na sam koniec przedyskutowano raz jeszcze podział prac and rezultatem pracy intelektualnej – kursami e-learningowymi oraz ustalono jak przebiegać będą konsultacje z ekspertami w ramach projektu Erasmus + 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677.

Categories
Aktualności

Spotkanie koordynatorów i osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

16 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie koordynatorów projektu oraz osób odpowiedzialnych za realizację przydzielonych zadań i prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej z ramienia organizacji partnerskich w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus +.

Categories
Aktualności

Szkolenie w Narodowej Agencji Programu Erasmus +

8 czerwca przedstawiciele organizacji partnerskich, którzy realizują projekt 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany w ramach programu Erasmus + wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez Narodową Agencję Erasmus +. 

Categories
Aktualności

I Międzynarodowe spotkanie projektowe

23 maja 2021 roku odbyło się I Międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Spotkały się osoby odpowiedzialne za koordynację, monitoring i ewaluację, rozliczenia finansowe ze wszystkich organizacji partnerskich. 

Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

13 maja miało miejsce spotkanie osób odpowiedzialnych za wytworzenie rezultatów pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Categories
Aktualności

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie upowszechnia realizację projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

24 kwietnia miało miejsce spotkanie osób odpowiedzialnych za wytworzenie rezultatów pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Categories
Aktualności

Prace nad rozdziałami Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy

Trwają już prace nad pierwszymi rozdziałami monografii wieloautorskiej, która powstanie jako rezultat pracy intelektualnej w ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677.„Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”, zawierać będzie 12 rozdziałów. Publikacja zostanie udostępniona w formie elektronicznej na zasadzie OZE na stronie www projektu oraz na platformie, powstanie także papierowa wersja kompendium. Publikacja jest dedykowana nauczycielom w Polsce oraz nauczycielom polonijnym z różnych krajów w Europie i na świecie.   

 
Categories
Aktualności

Spotkanie koordynatorów

31 marca miało miejsce spotkanie koordynatorów projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

 

Categories
Aktualności

Dobra Szkoła Nowy Jork

Dobra Szkoła Nowy Jork upowszechnia realizację projektu2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+.