Kursy e-learning

 
 
Rezultatem pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus są kompatybilne z monografią kursy e-learningowe.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursach:
1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.1
2. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.2
3. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.1
4. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.2
5. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków?
6. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela.
7. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz.1
8. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz. 2
9. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły.
10. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów.
11.  Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej.
12. Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów.
13. Relacje nauczyciel-uczeń.
14. Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów.
15. Uczeń samookaleczający się.
16. Pozytywna dyscyplina w klasie.
17. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 1.
18. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 2.
19. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 3.
20. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 4.
Rejestracja tutaj.
Każdy uczestnik, który ukończy dany kurs otrzyma certyfikat.
Uwaga: ze względu na specyfikę na kurs Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi cz.2-4 zapisać mogą się jedynie osoby, które uczestniczyły w szkoleniach podczas spotkań szkoleniowych w Warszawie, Barcelonie, Londynie i Padwie.