Categories
Aktualności

SYMPOZJUM „KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY W LONDYNIE

5 lutego 2023 roku w Londynie, w ramach upowszechniania rezultatów intelektualnych projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + odbyło się Sympozjum “Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”.

W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele oraz inne osoby związane z edukacją z różnych rejonów Wielkiej Brytanii oraz goście zagraniczni. 

W programie znalazły się między innymi wystąpienia:

Prezentacja projektu „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus,  – psychologiczne
i pedagogiczne aspekty pracy – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

Historia i Teraźniejszość, czy to tylko przedmiot edukacji obywatelskiej?
– prof. Łukasz Zwiefell, Pomorska Szkoła Wyższa

Wybrane aspekty wychowania kreatywnego ucznia – prof. dr hab. Roksolyana Shvay, Pomorska Szkoła Wyższa

Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów – dr Ewa Wojtowicz, Polish Academy of Social Sciences and Humanities

Osobowościowe czynniki ryzyka wypalenia zawodowego, dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Zarządzanie stresem w praktyce pedagogicznej – dr Patrycjusz Matwiejczyk, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Categories
Aktualności

SYMPOZJUM “KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY W WERONIE

W sobotę, 4 lutego w Weronie, Rada Oświaty Polonijnej We Włoszech, w ramach realizowanego projektu programu Erasmus+, zorganizowała SYMPOZJUM “Kompendium Nauczyciela: psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”.
Prezes ROP Joanna Wesołowska zaprezentowała projekt a także jego końcowe rezultaty w postaci publikacji książki i kursów e-learningowych, które dostępne są online.
Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością znakomite prelegentki: prof. dr hab. Lucyna Warda-Radys (Uniwersytet Gdański), dr Małgorzata Banach (Uniwersytet Jagielloński), dr Karolina Kowalcze-Franiuk (Uniwersytet w Genui) oraz mgr Agnieszka Kwiatkowska (Ascoli Piceno).
Więcej informacji i linki do kursów oraz link do pobrania książki znajdują się na stronie ROP: https://www.radaoswiaty.it/kompendium-nauczyciela…/
Dziękujemy wszystkim za udział w sympozjum, który był kolejną okazją zdobycia nowej wiedzy i refleksji dotyczącej wielorakich aspektów pracy nauczyciela polonijnego.
Categories
Aktualności

SYMPOZJUM „KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY”

W sobotę 21 stycznia Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska (Associació Cultural Escuela Polaca) zorganizowało międzynarodową konferencję upowszechniającą projektu europejskiego Erasmus Plus: „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”.

Podczas spotkania przedstawiono projekt, głównego koordynatora oraz wszystkich partnerów, program i przebieg projektu, rezultaty pracy intelektualnej i główne osiągnięcia. Zaprezentowano też papierową wersję książki, która powstała w wyniku dwuletniej współpracy wszystkich partnerów. Bezpłatny dostęp do książki elektronicznej: https://bit.ly/3i08XeP

Poza tym zaproszenie do aktywnego udziału i wystąpienia przyjęły prelegentki:

– dr hab. Ewa Czaplewska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Dwujęzyczny umysł – dar czy wyzwanie? Prawidłowości rozwoju dziecka wielokulturowego

– Prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański, Nauczanie języka ojczystego w perspektywie glottodydaktyki postkomunikatywnej i interkulturowej

– dr Michalina Kasprzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Proces uczenia się dzieci do lat 3 w środowiskach wielojęzycznych.

W konferencji wzięło udział około 40 osób z Hiszpanii, Polski, Ukrainy. Na konferencję zostali zaproszeni nauczyciele i przedstawiciele innych szkół polonijnych w Hiszpanii, rodzice Szkoły Polskiej w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels, przedstawiciele innych organizacji polonijnych działających w Katalonii i Hiszpanii. Swoją obecnością również zaszczycili:

– Konsul Generalna RP w Barcelonie, Pani Ilona Kałdońska

– Konsul RP w Barcelonie, Pani Nina Musiał

– Konsul RP w Barcelonie, Pan Łukasz Knurowski

– Posłowie na Sejm RP, Przedstawiciele Komisji Łączności z Polakami za Granicą: Pan Robert Tyszkiewicz (Przewodniczący Komisji), Pani Lidia Burzyńska (Zastępca Przewodniczącego), Pan Tadeusz Aziewicz (Zastępca Przewodniczącego), Pan Jarosław Rzepa (Zastępca Przewodniczącego),  Pan Leszek Jasiński (Sekretarz Komisji).

Pod koniec konferencji, po wszystkich wystąpieniach, był czas na pytania i wymianę doświadczeń przez uczestników.

Categories
Aktualności

KONFERENCJA „KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY”

26 stycznia w siedzibie naszego partnera – Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Konferencja „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”.
Podczas konferencji koordynator – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler omówiła realizowany przez nas projekt w ramach programu Erasmus +, przedstawiła rezultaty pracy intelektualnej projektu. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać interesujących wykładów prof. dr hab. Przemysława Gębala, dr hab. Joanny Jereczek-Lipińskiej, dr Aleksandry Jędryszek-Geisler, prof. dr hab. Anety Lewińskiej i dr hab. Lucyny Wardy-Radys.
Można było także bezpłatnie otrzymać drukowaną wersję książki „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”, która w ramach projektu powstała.
Wersja w pdf dostępna jest bezpłatnie w linku https://bit.ly/3i08XeP
Categories
Aktualności

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PRACY PROJEKTU PRZEZ DOBRĄ SZKOŁĘ NOWY JORK

Categories
Aktualności

III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

8 stycznia w Padwie odbyło się III międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizacji projektu Erasmus + „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”. 

Podczas spotkania ustalono:

  1. Dalszą realizację zadań przez partnerów projektu.
  2. Dalszą relizację harmonogramu i budżetu.
  3. Dalszy monitoring i ewaluację projektu.
  4. Metody, formy, miejsca upowszechniania projektu oraz rezultatów pracy intelektualnej.
  5. Przygotowania do seminariów i konferencji.

Omówiono także sprawy różne, ilości pobrań kompendium, liczbę uczestników kursów e-learningowych oraz zaprezentowano i rozdano bezpłatne egzemplarze wersji drukowanej książki. 

Categories
Aktualności

SYMPOZJUM “KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY”

4 stycznia w siedzibie naszego partnera – Pomorskiej Szkole Wyższej odbyło się Sympozjum “Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”.
Podczas sympozjum koordynator – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler omówiła realizowany przez nas projekt w ramach programu Erasmus +, przedstawiła rezultaty pracy intelektualnej projektu. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać interesujących wykładów prof. dr hab. Roksolyany Shvay, dr hab. Łukasza Zweiffela, mgr Ewy Tomaszewskiej, dr Ewy Wojtowicz oraz dr Moniki Popow.
Można było także bezpłatnie otrzymać drukowaną wersję książki “Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”, która w ramach projektu powstała.
Wersja w pdf dostępna jest bezpłatnie w linku https://bit.ly/3i08XeP
Categories
Aktualności

KSIĄŻKA “KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY” DO BEZPŁATNEGO POBRANIA

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Kierowanie placówką edukacyjną (Mirosław Szcześniak)

Rozdział II. Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów (Ewa Wojtowicz)

Rozdział III. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie (Mirosława Lipka)

Rozdział IV. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział V. Relacje nauczyciel-uczeń (Klaudia Mucha-Iwaniczko)

Rozdział VI. Pozytywna dyscyplina w klasie (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział VII. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów (Ewa Wojtowicz)

Rozdział VIII. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział IX. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków (Dorota Hrycak-Krzyżanowska)

Rozdział X. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły (Marcin Jurczyk)

Rozdział XI. Uczeń samookaleczający się (Małgorzata Burba)

Rozdział XII. Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział XIII. Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów (Marcin Jurczyk)

 

Categories
Aktualności

SYMPOZJUM KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY – 5 LUTY 2023

Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy II Sympozjum dla nauczycieli

termin | 5 luty 2023, niedziela, godz. 10 (rejestracja od 9.30)

miejsce | Polski Ośrodek Kulturalny; 238-246 King St, London W6 0RF, Wielka Brytania

wstęp | wolny

zapisy tutaj

Zapraszamy nauczycieli i osoby zajmujące się edukacją do udziału w Międzynarodowym Sympozjum

KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY

Sympozjum odbędzie się 5 lutego 2023 w Polskim Ośrodku Kulturalnym w Londynie. Początek o godz. 10.00

Ostatnie lata były dla edukacji i zatrudnionych w tej branży osób prawdziwym wyzwaniem. Dynamiczne zmiany dotknęły fundamentów zarządzania szkołami i projektami edukacyjnymi. Od podstaw budowano zdalne nauczanie poprzez modyfikację całego systemu – od dekonstrukcji dotychczasowych sposobów nauczania, poszukiwanie nowych środków dydaktycznych i tworzenie odpowiadającej współczesności platformy kontaktu pomiędzy uczniami i nauczycielami. Przekształceniu uległy również postawy nauczycieli wobec zadań zawodowych. Nieustająca refleksja i ciekawość, chęć zdobywania kluczowych umiejętności i planowanie rozwoju zawodowego, poszukiwanie powiązań pomiędzy aspiracjami a osobistym potencjałem, który zaangażowany jest w realizację zadań nauczyciela, nigdy nie były tak widoczne jak dziś, we współczesnej szkole.

Wejście na drogę transformacji oznacza poszukiwanie innowacyjnych sposobów realizowania tradycyjnych zadań, jak i ciągłe myślenie o przyszłości szkół i placówek edukacyjnych. Zmienia też rolę nauczycieli w procesie edukacji. Z jednej strony, koncentrują się na dotychczasowych procesach, które wymagają uwagi, zaangażowania oraz profesjonalnych kwalifikacji.

Z drugiej, konfrontują się z zupełnie nowymi potrzebami i problemami uczniów, środowisk wychowawczych i edukacyjnych, ale też własnymi dylematami, czy oryginalnymi zainteresowaniami zawodowymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych nauczycieli i specjalistów zajmujących się wychowaniem młodych pokoleń stworzyliśmy przestrzeń edukacyjną pozwalającą uaktualnić wiedzę i zdobyć nowe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne poprzez:

– udział w sympozjum „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– zapoznanie z monografią „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– realizację bezpłatnych e-kursów odnoszących się do współczesnych problemów edukacji https://kompendiumnauczyciela.eu/;

– spotkania pozwalające na wymianę dobrych praktyk i rozwój umiejętności.

Tym razem zapraszamy nauczycieli i osoby zajmujące się edukacją na Sympozjum organizowane przez Polish Academy of Social Sciences and Humanities do Polskiego Ośrodka Kulturalnego w Londynie. Spotkanie będzie okazją do uczestnictwa w tematycznych prelekcjach i dyskusjach o problemach współczesnej edukacji.

Międzynarodowy projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany jest w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Organizacje tworzące projekt pochodzą z 4 państw, co pozwala na wielowymiarowe i pogłębione podejście do tematyki edukacji. Są to: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska), Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo), Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy), Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania).

W programie:

Prezentacja projektu Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy – Aleksandra Jędryszek-Geisler

Wystąpienia:

Historia i Teraźniejszość, czy to tylko przedmiot edukacji obywatelskiej? – dr hab. Łukasz Zweiffel

Wybrane aspekty kreatywnego wychowania ucznia – prof. dr hab. Roksolyana Shvay

Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów – dr Ewa Wojtowicz

Osobowościowe czynniki ryzyka wypalenia zawodowego – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

Zarządzanie stresem w praktyce pedagogicznej – dr Patrycjusz Matwiejczuk

Rola logopedy w wykorzystaniu potencjału ucznia dwujęzycznego – mgr Monika Plata

Rada naukowa:

prof dr hab Roksolyana Shvay, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Wojciech Drzeżdżon, Wyższa Szkoła Bankowa

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London

dr Jakub Kufel, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Patrycjusz Matwiejczuk, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

dr Monika Popow, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Przemysław Ruchlewski, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Wojciech Styk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Ewa Wojtowicz, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London

dr hab Łukasz Zweiffel, Pomorska Szkoła Wyższa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Categories
Aktualności

SYMPOZJUM KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY – 4 STYCZNIA 2023

Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy I Sympozjum dla nauczycieli

termin | 4 stycznia 2023, środa, godz. 10

miejsce | Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 112

wstęp | wolny

Zapraszamy nauczycieli i osoby zajmujące się edukacją do udziału w międzynarodowym sympozjum KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY

Sympozjum odbędzie się 4 stycznia 2023 w siedzibie Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Początek o godz. 10.00

Ostatnie lata były dla edukacji i zatrudnionych w tej branży osób prawdziwym wyzwaniem. Dynamiczne zmiany dotknęły fundamentów zarządzania szkołami i projektami edukacyjnymi. Od podstaw budowano zdalne nauczanie poprzez modyfikację całego systemu – od dekonstrukcji dotychczasowych sposobów nauczania, poszukiwanie nowych środków dydaktycznych i tworzenie odpowiadającej współczesności platformy kontaktu pomiędzy uczniami i nauczycielami. Przekształceniu uległy również postawy nauczycieli wobec zadań zawodowych. Nieustająca refleksja i ciekawość, chęć zdobywania kluczowych umiejętności i planowanie rozwoju zawodowego, poszukiwanie powiązań pomiędzy aspiracjami a osobistym potencjałem, który zaangażowany jest w realizację zadań nauczyciela, nigdy nie były tak widoczne jak dziś, we współczesnej szkole.

Wejście na drogę transformacji oznacza poszukiwanie innowacyjnych sposobów realizowania tradycyjnych zadań, jak i ciągłe myślenie o przyszłości szkół i placówek edukacyjnych. Zmienia też rolę nauczycieli w procesie edukacji. Z jednej strony, koncentrują się na dotychczasowych procesach, które wymagają uwagi, zaangażowania oraz profesjonalnych kwalifikacji.

Z drugiej, konfrontują się z zupełnie nowymi potrzebami i problemami uczniów, środowisk wychowawczych i edukacyjnych, ale też własnymi dylematami, czy oryginalnymi zainteresowaniami zawodowymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych nauczycieli i specjalistów zajmujących się wychowaniem młodych pokoleń stworzyliśmy przestrzeń edukacyjną pozwalającą uaktualnić wiedzę i zdobyć nowe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne poprzez:

– udział w sympozjum „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– zapoznanie z monografią „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– realizację bezpłatnych e-kursów odnoszących się do współczesnych problemów edukacji https://kompendiumnauczyciela.eu/;

– spotkania pozwalające na wymianę dobrych praktyk i rozwój umiejętności.

Tym razem zapraszamy nauczycieli i osoby zajmujące się edukacją na Sympozjum do Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Spotkanie będzie okazją do uczestnictwa w tematycznych prelekcjach i dyskusjach o problemach współczesnej edukacji.

Międzynarodowy projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany jest w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Organizacje tworzące projekt pochodzą z 4 państw, co pozwala na wielowymiarowe i pogłębione podejście do tematyki edukacji. Są to: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska), Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo), Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy), Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania).

W programie:

Prezentacja projektu Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy – Aleksandra Jędryszek-Geisler

Wystąpienia:

Nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość pierwsze refleksje uczniów i nauczycieli – dr hab. Łukasz Zweiffel

Wychowanie kreatywnego ucznia a manipulacja społeczna – prof. dr hab. Roksolyana Shvay

Fiński model edukacji w polskich uwarunkowaniach społeczno-kulturowych – mgr Ewa Tomaszewska 

Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów – dr Ewa Wojtowicz

Edukacja obywatelska. Nowe wyzwania na czas kryzysu – dr Monika Popow

 

Rada naukowa:

prof dr hab Roksolyana Shvay, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London

dr Jakub Kufel, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Patrycjusz Matwiejczuk, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

dr Monika Popow, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Przemysław Ruchlewski, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Wojciech Styk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Ewa Wojtowicz, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London

dr hab Łukasz Zweiffel, Pomorska Szkoła Wyższa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY