Categories
Aktualności

KSIĄŻKA “KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY” DO BEZPŁATNEGO POBRANIA

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Kierowanie placówką edukacyjną (Mirosław Szcześniak)

Rozdział II. Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów (Ewa Wojtowicz)

Rozdział III. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie (Mirosława Lipka)

Rozdział IV. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział V. Relacje nauczyciel-uczeń (Klaudia Mucha-Iwaniczko)

Rozdział VI. Pozytywna dyscyplina w klasie (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział VII. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów (Ewa Wojtowicz)

Rozdział VIII. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział IX. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków (Dorota Hrycak-Krzyżanowska)

Rozdział X. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły (Marcin Jurczyk)

Rozdział XI. Uczeń samookaleczający się (Małgorzata Burba)

Rozdział XII. Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział XIII. Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów (Marcin Jurczyk)