Categories
Aktualności

SYMPOZJUM KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY – 5 LUTY 2023

Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy II Sympozjum dla nauczycieli

termin | 5 luty 2023, niedziela, godz. 10 (rejestracja od 9.30)

miejsce | Polski Ośrodek Kulturalny; 238-246 King St, London W6 0RF, Wielka Brytania

wstęp | wolny

zapisy tutaj

Zapraszamy nauczycieli i osoby zajmujące się edukacją do udziału w Międzynarodowym Sympozjum

KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY

Sympozjum odbędzie się 5 lutego 2023 w Polskim Ośrodku Kulturalnym w Londynie. Początek o godz. 10.00

Ostatnie lata były dla edukacji i zatrudnionych w tej branży osób prawdziwym wyzwaniem. Dynamiczne zmiany dotknęły fundamentów zarządzania szkołami i projektami edukacyjnymi. Od podstaw budowano zdalne nauczanie poprzez modyfikację całego systemu – od dekonstrukcji dotychczasowych sposobów nauczania, poszukiwanie nowych środków dydaktycznych i tworzenie odpowiadającej współczesności platformy kontaktu pomiędzy uczniami i nauczycielami. Przekształceniu uległy również postawy nauczycieli wobec zadań zawodowych. Nieustająca refleksja i ciekawość, chęć zdobywania kluczowych umiejętności i planowanie rozwoju zawodowego, poszukiwanie powiązań pomiędzy aspiracjami a osobistym potencjałem, który zaangażowany jest w realizację zadań nauczyciela, nigdy nie były tak widoczne jak dziś, we współczesnej szkole.

Wejście na drogę transformacji oznacza poszukiwanie innowacyjnych sposobów realizowania tradycyjnych zadań, jak i ciągłe myślenie o przyszłości szkół i placówek edukacyjnych. Zmienia też rolę nauczycieli w procesie edukacji. Z jednej strony, koncentrują się na dotychczasowych procesach, które wymagają uwagi, zaangażowania oraz profesjonalnych kwalifikacji.

Z drugiej, konfrontują się z zupełnie nowymi potrzebami i problemami uczniów, środowisk wychowawczych i edukacyjnych, ale też własnymi dylematami, czy oryginalnymi zainteresowaniami zawodowymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych nauczycieli i specjalistów zajmujących się wychowaniem młodych pokoleń stworzyliśmy przestrzeń edukacyjną pozwalającą uaktualnić wiedzę i zdobyć nowe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne poprzez:

– udział w sympozjum „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– zapoznanie z monografią „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– realizację bezpłatnych e-kursów odnoszących się do współczesnych problemów edukacji https://kompendiumnauczyciela.eu/;

– spotkania pozwalające na wymianę dobrych praktyk i rozwój umiejętności.

Tym razem zapraszamy nauczycieli i osoby zajmujące się edukacją na Sympozjum organizowane przez Polish Academy of Social Sciences and Humanities do Polskiego Ośrodka Kulturalnego w Londynie. Spotkanie będzie okazją do uczestnictwa w tematycznych prelekcjach i dyskusjach o problemach współczesnej edukacji.

Międzynarodowy projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany jest w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Organizacje tworzące projekt pochodzą z 4 państw, co pozwala na wielowymiarowe i pogłębione podejście do tematyki edukacji. Są to: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska), Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo), Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy), Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania).

W programie:

Prezentacja projektu Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy – Aleksandra Jędryszek-Geisler

Wystąpienia:

Historia i Teraźniejszość, czy to tylko przedmiot edukacji obywatelskiej? – dr hab. Łukasz Zweiffel

Wybrane aspekty kreatywnego wychowania ucznia – prof. dr hab. Roksolyana Shvay

Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów – dr Ewa Wojtowicz

Osobowościowe czynniki ryzyka wypalenia zawodowego – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

Zarządzanie stresem w praktyce pedagogicznej – dr Patrycjusz Matwiejczuk

Rola logopedy w wykorzystaniu potencjału ucznia dwujęzycznego – mgr Monika Plata

Rada naukowa:

prof dr hab Roksolyana Shvay, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Wojciech Drzeżdżon, Wyższa Szkoła Bankowa

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London

dr Jakub Kufel, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Patrycjusz Matwiejczuk, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

dr Monika Popow, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Przemysław Ruchlewski, Pomorska Szkoła Wyższa

dr Wojciech Styk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Ewa Wojtowicz, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London

dr hab Łukasz Zweiffel, Pomorska Szkoła Wyższa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY