Categories
Aktualności

III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

8 stycznia w Padwie odbyło się III międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizacji projektu Erasmus + „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”. 

Podczas spotkania ustalono:

  1. Dalszą realizację zadań przez partnerów projektu.
  2. Dalszą relizację harmonogramu i budżetu.
  3. Dalszy monitoring i ewaluację projektu.
  4. Metody, formy, miejsca upowszechniania projektu oraz rezultatów pracy intelektualnej.
  5. Przygotowania do seminariów i konferencji.

Omówiono także sprawy różne, ilości pobrań kompendium, liczbę uczestników kursów e-learningowych oraz zaprezentowano i rozdano bezpłatne egzemplarze wersji drukowanej książki.