Categories
Aktualności

I Międzynarodowe spotkanie projektowe

23 maja 2021 roku odbyło się I Międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Spotkały się osoby odpowiedzialne za koordynację, monitoring i ewaluację, rozliczenia finansowe ze wszystkich organizacji partnerskich.