Categories
Aktualności

I Międzynarodowe spotkanie szkoleniowe – Warszawa

W ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” w dniach 25-29.06.2021 roku odbyło się I Międzynarodowe spotkanie szkoleniowe. 

 

Spotkanie w Warszawie rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wizyta miała na celu poznanie przez partnerów historii, kultury kraju organizatora szkolenia. Grupa pod opieką przewodnika miała okazję poznać historię Powstania Warszawskiego oraz szerszy kontekst historyczny II Wojny Światowej. Uczestnicy mieli okazję do zrobienia fotografii niezwykle ciekawych zbiorów z tamtego okresu, a także zebrali niezwykle przydatne materiały, które będą mogli wykorzystać na lekcjach
w swoich placówkach. Wieczorem uczestnicy z naszej organizacji spotkali się na kolacji, część osób z instytucji partnerskich była na spektaklu w teatrze Capitol, a część odpoczywała w hotelu.

W niedzielę, 27. 06. 2021 o godzinie 9.00 rozpoczęły się pierwsze szkolenia.

Tematy szkoleń:

  • Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela 
  • Aktywizujace metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków
  • Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi

Zajęcia spotkały się z wielkim zainteresowaniem i aktywnością uczestników, którzy z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyli w szkoleniach. Poza częścią teoretyczną każde ze szkoleń miało część warsztatową, co było okazją do pracy w grupach, w róznych konfiguracjach i wymiany doświadczeń uczestników z różnych krajów.

Wieczorem instytucja goszcząca zaprosiła wszystkich na wspólną kolację w Śródmieściu Warszawy, gdzie uczestnicy mieli okazję skosztowania kuchni polskiej. Była to również dobra okazja do lepszego poznania się partnerów i dalszej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W poniedziałek, 28. 06. 2021 o godzinie 9.00 kontynuowaliśmy szkolenia:

  • Kierowanie placówką edukacyjną
  • Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie 

I tym razem zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością. Po zakończeniu grupa jeszcze przez długi czas dyskutowała, wymieniała się doświadczeniami i zadawała prowadzącym wiele, wiele pytań. Na sam koniec przedyskutowano raz jeszcze podział prac and rezultatem pracy intelektualnej – kursami e-learningowymi oraz ustalono jak przebiegać będą konsultacje z ekspertami w ramach projektu Erasmus + 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677.