Categories
Aktualności

Spotkanie koordynatorów i osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

16 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie koordynatorów projektu oraz osób odpowiedzialnych za realizację przydzielonych zadań i prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej z ramienia organizacji partnerskich w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus +.