Categories
Aktualności

Spotkanie koordynatorów

31 marca miało miejsce spotkanie koordynatorów projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.