Categories
Aktualności

Prace nad rozdziałami Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy

Trwają już prace nad pierwszymi rozdziałami monografii wieloautorskiej, która powstanie jako rezultat pracy intelektualnej w ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677.„Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”, zawierać będzie 12 rozdziałów. Publikacja zostanie udostępniona w formie elektronicznej na zasadzie OZE na stronie www projektu oraz na platformie, powstanie także papierowa wersja kompendium. Publikacja jest dedykowana nauczycielom w Polsce oraz nauczycielom polonijnym z różnych krajów w Europie i na świecie.