Categories
Aktualności

Dobra Szkoła Nowy Jork

Dobra Szkoła Nowy Jork upowszechnia realizację projektu2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+.