Categories
Aktualności

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie upowszechnia realizację projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+.