Categories
Aktualności

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

5 grudnia odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów projektu “Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”. Omawiano końcowe etapy pracy nad rezultatami pracy intelektualnej – książkę Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy oraz kursy-elearningowe. Dopracowywano także zaplanowane na styczeń wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej. Ostatnia część spotkania dotyczyła przygotowań do trzeciego spotkania projektowego, które odbędzie się w styczniu we Włoszech. 

Categories
Aktualności

BEZPŁATNE KURSY E-LEARNINGOWE

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów e-learningowych. 

1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.1
2. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.2
3. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.1
4. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.2
5. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków?
6. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela.
7. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz.1
8. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz. 2
9. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły.
10. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów.
11.  Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej.
12. Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów.
13. Relacje nauczyciel-uczeń.
14. Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów.
15. Uczeń samookaleczający się.
16. Pozytywna dyscyplina w klasie.
17. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 1.
18. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 2.
19. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 3.
20. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 4.
Rejestracja tutaj
Każdy uczestnik, który ukończy dany kurs otrzyma certyfikat.
Uwaga: ze względu na specyfikę na kurs Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi cz.2-4 zapisać mogą się jedynie osoby, które uczestniczyły w szkoleniach podczas spotkań szkoleniowych w Warszawie, Barcelonie, Londynie i Padwie. 
Categories
Aktualności

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

19 października odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów projektu Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy, realizowanego w ramach programu Erasmus +.  Na spotkaniu omówiono realizację zadań podejmowanych w projekcie; koordynację zadań w odniesieniu do harmonogramu oraz kontroli budżetu przewidzianego na te działania oraz organizację wydarzeń upowszechniających oraz konferencji.

Categories
Aktualności

ERASMUS+ PADWA 2022

W dniach od 23 do 27 września odbyło się w Padwie we Włoszech kolejne i zarazem ostatnie Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe w ramach realizacji projektu “Kompendium nauczyciela -psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus Plus – KA 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Projekt trwa od 1 marca 2021 r do 28.02.2023 r .

Gospodarzem spotkania była organizacja z Włoch – Consiglio dell ‘ Istruzione in lingua Polacca in Italia.
W szkoleniu udział wzięły wszystkie organizacje partnerskie:
– Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska)
– Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo)
– Associació Cultural Escuela Polaca (Hiszpania)
– Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy)

Tematyka szkoleń przedstawiała się następująco:
Pozytywna dyscyplina – dr Aleksandra Jędryszek Geisler
Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów – dr Ewa Wojtowicz
Kierowanie placówką edukacyjną – mgr Mirosław Szcześniak
Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi – lic. Mateusz Geisler
Uczeń samokaleczący się – mgr Małgorzata Burba 

Oprócz szkoleń instytucja przyjmująca nas zorganizowała  program kulturalny.
W trakcie pobytu zwiedziliśmy Wenecję i Padwę.
Po przyjeździe do Wenecji udaliśmy się krętymi uliczkami poprzecinanymi licznymi kanałami na najważniejsze miejsce w  mieście – Plac św. Marka (Piazza San Marco). Znajdują się tutaj najwspanialsze budowle miasta:
Bazylika św. Marka (Basilica di San Marco) – tu znajduje się grobowiec św. Marka, Pałac Dożów (Palazzo Ducale) oraz  Dzwonnica św. Marka (Campanile di San Marco ) będąca najwyższym budynkiem w Wenecji (98,5 m wysokości.). Obecna wieża została zbudowana w 1912 r. Inauguracja odbyła się dokładnie 1000 lat od wzniesienia pierwszej wieży. Bliźniacze wieże na Pl. Hiszpańskim w Barcelonie były wzorowane na dzwonnicy Bazyliki św. Marka w Wenecji.
Wenecja to miasto wielu kanałów, a transport w obrębie miasta odbywa się głównie drogami wodnymi. Najpopularniejszym środkiem komunikacji są tramwaje wodne. Dlatego drogę powrotną do Padwy odbyliśmy  tym środkiem transportu płynąc głównym kanałem Wenecji – Canal Grande dzielącym miasto na dwie części. Ciągnie się on od laguny przy placu San Marco, aż do dworca kolejowego Santa Lucia. Ma 3,8 km długości, w najwęższym miejscu 30 m,  w najszerszym zaś 90 m. Z pokładu wodnego tramwaju oglądaliśmy majestatyczne pałace ciągnące się wzdłuż kanału.
Jako że przez cały czas szkolenia nocowaliśmy w Padwie, miasto to zwiedzaliśmy indywidualnie bądź w grupach.
Bardzo dziękujemy gospodarzom spotkania za wspaniałą organizację, a wszystkim partnerom projektu za atmosferę panującą przez wszystkie dni.

Categories
Aktualności

II MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

4 września 2022 roku w Torredembarra w Hiszpanii odbyło się II międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”. Spotkali się partnerzy z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii.

Omówiono:

  • Dalszą realizację zadań przez partnerów projektu;
  • Dalszą realizację harmonogramu i budżetu;
  • Dalszy monitoring i ewaluację projektu;
  • Metody, formy, miejsca upowszechniania projektu oraz rezultatów pracy intelektualnej;
  • Przygotowania do seminariów i konferencji;
  • Sprawy różne.
Categories
Aktualności

Przygotowania do II Międzynarodowego Spotkania Projektowego

Koordynatorzy pracują już nad II Międzynarodowym Spotkaniem Projektowym, które już we wrześniu odbędzie się w Hiszpanii. 

Categories
Aktualności

Upowszechnianie projektu przez Szkołę Polską w Lancaster

Nasz projekt 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany w ramach programu Erasmus plus – KA2 upowszechniany przez naszego partnera Szkołę Polską w Lancaster 🙂
Categories
Aktualności

Upowszechnianie projektu na konferencji metodycznej w Rzymie

Projekt Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy był upowszechniany na Konferencji Metodycznej dla nauczycieli polonijnych we Włoszech, która odbyła się w dniach 24-26 czerwca w Rzymie.

Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

17 czerwca odbyło się kolejne spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultay pracy intelektualnej w ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677.

Categories
Aktualności

Upowszechnianie projektu na spotkaniu nauczycieli z osobami z Ukrainy

28 maja 2022 roku na spotkaniu nauczycieli ze słuchaczami języka polskiego jako obcego koordynator Aleksandra Jędryszek-Geisler upowszechniała projekt 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Kilkudziesięciu uczestników mogło wysłuchać informacji o celach projektu, partnerach i rezultatach pracy intelektualnej.