Categories
Aktualności

ERASMUS+ PADWA 2022

W dniach od 23 do 27 września odbyło się w Padwie we Włoszech kolejne i zarazem ostatnie Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe w ramach realizacji projektu “Kompendium nauczyciela -psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus Plus – KA 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Projekt trwa od 1 marca 2021 r do 28.02.2023 r .

Gospodarzem spotkania była organizacja z Włoch – Consiglio dell ‘ Istruzione in lingua Polacca in Italia.
W szkoleniu udział wzięły wszystkie organizacje partnerskie:
– Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska)
– Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo)
– Associació Cultural Escuela Polaca (Hiszpania)
– Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy)

Tematyka szkoleń przedstawiała się następująco:
Pozytywna dyscyplina – dr Aleksandra Jędryszek Geisler
Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów – dr Ewa Wojtowicz
Kierowanie placówką edukacyjną – mgr Mirosław Szcześniak
Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi – lic. Mateusz Geisler
Uczeń samokaleczący się – mgr Małgorzata Burba 

Oprócz szkoleń instytucja przyjmująca nas zorganizowała  program kulturalny.
W trakcie pobytu zwiedziliśmy Wenecję i Padwę.
Po przyjeździe do Wenecji udaliśmy się krętymi uliczkami poprzecinanymi licznymi kanałami na najważniejsze miejsce w  mieście – Plac św. Marka (Piazza San Marco). Znajdują się tutaj najwspanialsze budowle miasta:
Bazylika św. Marka (Basilica di San Marco) – tu znajduje się grobowiec św. Marka, Pałac Dożów (Palazzo Ducale) oraz  Dzwonnica św. Marka (Campanile di San Marco ) będąca najwyższym budynkiem w Wenecji (98,5 m wysokości.). Obecna wieża została zbudowana w 1912 r. Inauguracja odbyła się dokładnie 1000 lat od wzniesienia pierwszej wieży. Bliźniacze wieże na Pl. Hiszpańskim w Barcelonie były wzorowane na dzwonnicy Bazyliki św. Marka w Wenecji.
Wenecja to miasto wielu kanałów, a transport w obrębie miasta odbywa się głównie drogami wodnymi. Najpopularniejszym środkiem komunikacji są tramwaje wodne. Dlatego drogę powrotną do Padwy odbyliśmy  tym środkiem transportu płynąc głównym kanałem Wenecji – Canal Grande dzielącym miasto na dwie części. Ciągnie się on od laguny przy placu San Marco, aż do dworca kolejowego Santa Lucia. Ma 3,8 km długości, w najwęższym miejscu 30 m,  w najszerszym zaś 90 m. Z pokładu wodnego tramwaju oglądaliśmy majestatyczne pałace ciągnące się wzdłuż kanału.
Jako że przez cały czas szkolenia nocowaliśmy w Padwie, miasto to zwiedzaliśmy indywidualnie bądź w grupach.
Bardzo dziękujemy gospodarzom spotkania za wspaniałą organizację, a wszystkim partnerom projektu za atmosferę panującą przez wszystkie dni.