Categories
Aktualności

II MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

4 września 2022 roku w Torredembarra w Hiszpanii odbyło się II międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”. Spotkali się partnerzy z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii.

Omówiono:

  • Dalszą realizację zadań przez partnerów projektu;
  • Dalszą realizację harmonogramu i budżetu;
  • Dalszy monitoring i ewaluację projektu;
  • Metody, formy, miejsca upowszechniania projektu oraz rezultatów pracy intelektualnej;
  • Przygotowania do seminariów i konferencji;
  • Sprawy różne.