Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

17 czerwca odbyło się kolejne spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultay pracy intelektualnej w ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677.