Categories
Aktualności

Upowszechnianie projektu na spotkaniu nauczycieli z osobami z Ukrainy

28 maja 2022 roku na spotkaniu nauczycieli ze słuchaczami języka polskiego jako obcego koordynator Aleksandra Jędryszek-Geisler upowszechniała projekt 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Kilkudziesięciu uczestników mogło wysłuchać informacji o celach projektu, partnerach i rezultatach pracy intelektualnej.