Categories
Aktualności

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

5 grudnia odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów projektu “Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”. Omawiano końcowe etapy pracy nad rezultatami pracy intelektualnej – książkę Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy oraz kursy-elearningowe. Dopracowywano także zaplanowane na styczeń wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej. Ostatnia część spotkania dotyczyła przygotowań do trzeciego spotkania projektowego, które odbędzie się w styczniu we Włoszech.