Categories
Aktualności

Spotkanie koordynatorów oraz osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

25 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie koordynatorów a następnie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus +.