Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

27 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus +.