Categories
Aktualności

III Międzynarodowe spotkanie szkoleniowe – Londyn

W ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” w dniach 06-10.05.2022 roku odbyło się w Londynie III Międzynarodowe spotkanie szkoleniowe. 

7 maja 2022 roku o godzinie 9.30 rozpoczęło się III Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe w ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Po oficjalnym powitaniu przez koordynatora instytucji przyjmującej i koordynatora projektu zaprezentowano wszystkie instytucje biorące udział w projekcie. O godzinie 10.30 rozpoczęły się szkolenia podnoszące kompetencje psychologicznopedagogiczne uczestników. Zajęcia bardzo podobały się uczestnikom, którzy niezwykle aktywnie włączali się w pracę. Z zaangażowaniem zadawali pytania, dyskutowali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Wszystkie szkolenia prowadzone były metodami aktywnymi, zachęcającymi do wspólnej pracy i wzajemnego poznawania się w trakcie realizacji zadań i ćwiczeń.

Tematyka szkoleń:
– Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej;
– Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów;

– Relacje nauczyciel-uczeń.
O godzinie 17.30 głos zabrał mgr Piotr Kośla – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Karola Chodkiewicza. Przedstawił sposoby funkcjonowania polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii, opowiedział także o brytyjskim systemie oświaty, na wszystkich etapach edukacyjnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zagadnienie egzaminów GSCS i A-Level. Po mini wykładnie rozpoczęła się aktywna dyskusja w ramach wymiany dobrych praktyk, która trwała prawie dwie godziny.
Po owocnych dyskusjach uczestnicy udali się na wspólna kolację do Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Londynie, gdzie mieli okazję zjeść tradycyjne i popularnych dania polskiej kuchni oraz zwiedzić to bardzo znane i największe miejsce polskości na Wyspach.

8 maja 2022 roku o godzinie 10.00 rano rozpoczął się drugi dzień III Międzynarodowego Spotkania Szkoleniowego w ramach którego zrealizowano dwa szkolenia:
– Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej;
– Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi.
Pierwsze szkolenie wywołało długą dyskusję wśród uczestników, która dotyczyła rozpoznawania i reagowania w sytuacjach przemocy seksualnej wśród dzieci oraz skali zjawiska na świecie. Drugie szkolenie wskazało na duże zainteresowanie uczestników rozwojem kompetencji cyfrowych i wykorzystaniem ich w pracy nauczyciela.

Po przerwie obiadowej odbyła się druga sesja wymiany dobrych praktyk, która dotyczyła przede wszystkim tematyki wykorzystania różnych narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela.
9 maja 2022 roku uczestnicy spotkania w Londynie realizowali aktywności związane z poznawaniem specyfiki społeczno-kulturowej kraju organizatora szkolenia w Wielkiej Brytanii. Partner organizujący spotkanie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i informacjami, zaprosił uczestników na wycieczkę do Muzeum Londynu. Tam uczestnicy mogli poznać ciekawą i długą, czasem tragiczną historię miasta od czasów prehistorycznych po czasy współczesne. Muzeum znajduje się w londyńskim City na londyńskim murze, w pobliżu Barbican Centre i jest częścią kompleksu Barbican, który powstał w latach 60. i 70. XX wieku w celu przebudowy zniszczonej bombami części miasta. Po wizycie w muzeum uczestnicy zwiedzali również ogrody botaniczne, Tower of London oraz byli na The London Eye.