Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za monitoring i ewaluację

30 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za monitoring i ewaluację z instytucji partnerskich w ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+.