Categories
Aktualności

Kursy e-learningowe

Bezpłatne kursy e-learningowe dla nauczycieli – zapraszamy nauczycieli z całego świata!

W ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus zapraszamy do wzięcia udziału w kursach e-learningowych.

Od sierpnia dostępnych pierwszych pięć, a w ostatnim czasie powstały cztery kolejne.

  1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie?
  2. Kierowanie placówką edukacyjną.
  3. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi.
  4. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków?
  5. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela.
  6. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? cz.
  7. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły.
  8. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów.
  9. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej.

Rejestracja https://forms.gle/2hbTkn6yo2qYSbpv6

Każdy uczestnik, który ukończy dany kurs otrzyma certyfikat.