Categories
Aktualności

Upowszechnianie projektu we Włoszech

26 października 2021 roku Rada Oświaty Polonijnej upowszechniała projekt projekt 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany w ramach programu Erasmus + podczas cyklu szkoleń dla nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech. 

Categories
Aktualności

Spotkanie koordynatorów oraz osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

20 października 2021 roku odbyło się spotkanie koordynatorów a następnie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus +.

Categories
Aktualności

Upowszechnianie projektu na Uniwersytecie Gdańskim

30 września 2021 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego upowszechniano projekt 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677„Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany w ramach programu Erasmus +. Koordynator dr Aleksandra Jędryszek-Geisler wspólnie z Dziekan Wydziału Filologii Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Joanną Jereczek-Lipińską, prof UG oraz prof. dr hab. Anetą Lewińską rozpowszechniały informację o realizacji projektu a także zachęcały do korzystania z rezultatów pracy intelektualnej. 

Categories
Aktualności

II Międzynarodowe spotkanie szkoleniowe – Torredembarra

W ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” w dniach 10-14.09.2021 roku odbyło się II Międzynarodowe spotkanie szkoleniowe. 

11 września 2021 o godzinie 9.30 rozpoczęło się II Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe. Po oficjalnym powitaniu przez koordynatora instytucji przyjmującej i koordynatora projektu zaprezentowano wszystkie instytucje biorące udział w projekcie.

O godzinie 10.30 rozpoczęły się szkolenia podnoszące kompetencje psychologiczno-pedagogiczne uczestników. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy brali aktywny udział, zadawali pytania, dyskutowali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Wszystkie szkolenia prowadzone były metodami aktywnymi, zachęcającymi do wspólnej pracy i wzajemnego poznawania się w trakcie realizacji zadań i ćwiczeń. Tematyka szkoleń:

  • Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej; 
  • Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów;
  • Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie. 

Od godziny 17.30 rozpoczęła się aktywna dyskusja w ramach wymiany dobrych praktyk, która trwała prawie dwie godziny. Dyskutowano przede wszystkim o realiach szkół polonijnych i nie tylko w dobie pandemii. Nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy zdalnej, mieszanej, omawiali i przedstawiali procedury jakie w ich szkołach się stosuje. Poruszono także tematy prowadzenia edukacji polonijnej w różnych krajach, stereotypów związanych z narodowością, problemów interkulturowych oraz wymiana dobrych praktyk związanych z zarzadzaniem, promocją szkół i relacjami nauczycieli z rodzicami.

Po owocnych dyskusjach uczestnicy udali się na wspólna kolację do Bar La Brava, Place de Catalunya, 5 w Torredenbarze, gdzie mieli okazję spróbowania tradycyjnych i popularnych dań kuchni hiszpańskiej oraz rozmowy o kulturze tego kraju.

12 września 2021 o godzinie 10.00 rano rozpoczął się drugi dzień II Międzynarodowego Spotkania Szkoleniowego w ramach którego zrealizowano dwa szkolenia:

  • Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły; 
  • Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi. 

Pierwsze szkolenie wywołało długą dyskusję wśród uczestników, która dotyczyła procedur (bardziej ich braku) w sytuacjach związanych z agresją uczniów, podejrzeniem stosowania przemocy domowej, czy zażywania przez uczniów środków psychoaktywnych. Drugie szkolenie wskazało na duże zainteresowanie uczestników rozwojem kompetencji cyfrowych i wykorzystaniem ich w pracy nauczyciela.

Po przerwie obiadowej odbyła się druga sesja wymiany dobrych praktyk, która dotyczyła przede wszystkim tematyki wykorzystania różnych narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela.

13 września 2021 roku uczestnicy spotkania w Torredembarra realizowali aktywności związane z poznawaniem specyfiki społeczno-kulturowej kraju organizatora szkolenia w Hiszpanii.

Partner organizujący spotkanie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i informacjami, zaprosił uczestników na wycieczkę do Tarragony – miasta w Katalonii słynącego z zabytków okresu rzymskiego. Korzystając ze wsparcia przewodnika uczestnicy mogli poznać interesującą historię Tarragony, jej atrakcje, zwiedzić miasto i plaże. Do głównych punktów programu można zaliczyć zwiedzanie: kompleksu archeologicznego Passeig Arqueològic, który przyczynił się do wpisania Tarragony na listę zabytków UNESCO, pomniku Monumento a los Castellers w Tarragonie,  ruin amfiteatru rzymskiego Romano , akweduktu (El Pont del Diable) i cyrku rzymskiego. Piękne widoki na miasto i piaszczyste plaże uczestnicy podziwiali z tarasu widokowego Balcón del Mediterráneo.

Wycieczka skończyła się późnym popołudniem przy usytuowanej w jednym z najwyższych punktów w mieście katedrze Katedra Najświętszej Marii Panny.

Wieczorem, po powrocie do  Torredembarra uczestnicy ze wszystkich organizacji partnerskich mogli w sposób dowolny dysponować swoim czasem – część osób szykowała się do wyjazdu, cześć udała na wspólną ostatnią kolację.

Categories
Aktualności

Upowszechnianie projektu w Katalonii

Ewa Hojna – dyrektor czterech szkół polonijnych w Katalonii upowszechnia nasz wspólny projekt 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677„Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany w ramach programu Erasmus plus w gazecie Diari fe Tarragona. 

https://www.diaridetarragona.com/…/Ewa-Hojna-Ensenamos…

Categories
Aktualności

Kursy e-learningowe

Bezpłatne kursy e-learningowe dla nauczycieli – zapraszamy nauczycieli z całego świata!

W ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus zapraszamy do wzięcia udziału w kursach e-learningowych.

Od dziś dostępne:

  1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie?
  2. Kierowanie placówką edukacyjną.
  3. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi.
  4. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków?
  5. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela.

Rejestracja https://forms.gle/2hbTkn6yo2qYSbpv6

Każdy uczestnik, który ukończy dany kurs otrzyma certyfikat.

Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

19 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus +.

Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

27 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za realizację przydzielonych zadań i prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej z ramienia organizacji partnerskich w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus +.

Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za monitoring i ewaluację

27 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za monitoring i ewaluację z ramienia organizacji partnerskich w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus +.

Categories
Aktualności

Spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej

27 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus +.